Opłaty za październik 2018 r.

W miesiącu październiku 2018 roku opłata za wyżywienie wychowanków naliczona została za 23 dni nauki szkolnej i wynosi 299 zł (czyli 13 zł (stawka dzienna) x 23).

Opłaty za wrzesień 2018 r.

W miesiącu wrześniu 2018 roku opłata za wyżywienie wychowanków naliczona została za 20 dni nauki szkolnej i wynosi 260 zł (czyli 13 zł (stawka dzienna) x 20).

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Informujemy, iż akcja kwaterunkowa uczniów zakwalifikowanych do zamieszkania w Internacie Zespołu Szkół Elektronicznych w bieżącym roku szkolnym rozpocznie się w niedzielę, 2 września 2018 r. w godzinach popołudniowych.

Opłaty za czerwiec 2018 r.

W miesiącu czerwcu 2018 roku opłata za wyżywienie wychowanków naliczona została za 15 dni nauki szkolnej i wynosi 195 zł (czyli 13 zł (stawka dzienna) x 15).