Kadra Internatu

Kadrę Internatu Zespołu Szkół Elektronicznych tworzą wychowawcy i pedagodzy z wieloletnim stażem, doświadczeniem i ambicjami, zdolni do bezproblemowego prowadzenia swoich grup wychowanków.

Umiejętności wychowawcze pracowników naszego Internatu przejawiają się między innymi w mnogości dostępnych kół zainteresowań, których poszczególni wychowawcy są opiekunami. Wychowankowie chętnie angażują się w te dodatkowe zajęcia, których sposób prowadzenia przyciąga ich samoistnie. Dodatkowo poziom wychowawczy placówki mierzy się wysokim poziomem oraz niemałą liczbą poprowadzonych imprez okolicznościowych, a także licznymi sukcesami wychowanków Internatu na tle dydaktycznym w ich macierzystych szkołach.

Każdy wychowawca Internatu posiada pełne wykształcenie pedagogiczne, co pozwala na lepsze rozumienie ewentualnych problemów wychowawczych, niż w przypadku osób bez jakiejkolwiek praktyki pedagogicznej.