Wychowawcy

Grupa 1:

mgr Janusz Głowiak

II piętro, pok. 213
jglowiak@internatzse.rzeszow.pl

Grupa 2:

mgr Dorota Rosicka-Szubart

III piętro, pok. 310
drszubart@internatzse.rzeszow.pl

Grupa 3:

mgr Piotr Woźny

III piętro, pok. 310
pwozny@internatzse.rzeszow.pl

Grupa 4:

mgr Krzysztof Holdenmajer

II piętro, pok. 213
kholdenmajer@internatzse.rzeszow.pl

Grupa 5:

mgr Alicja Grzebyk

I piętro, pok. 113
agrzebyk@internatzse.rzeszow.pl

Grupa 6:

mgr Joanna Drupka

I piętro, pok. 113
jdrupka@internatzse.rzeszow.pl

Grupa 7:

mgr inż. Grażyna Kuźniar

I piętro, pok. 113
gkuzniar@internatzse.rzeszow.pl