Opłaty za listopad 2018 r.

W miesiącu listopadzie 2018 roku opłata za wyżywienie wychowanków naliczona została za 19 dni nauki szkolnej i wynosi 247 zł (czyli 13 zł (stawka dzienna) x 19).

Należność za zakwaterowanie (35 zł), jak i wyżywienie, prosimy opłacać przelewem bankowym na odpowiednie konta Zespołu Szkół Elektronicznych w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2018 r.

Przypominamy, iż za dzień wpływu opłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego ZSE - należności muszą być zaksięgowane na rachunkach do dnia 10 listopada.