Numery kont

Opłaty należności miesięcznych za zakwaterowanie i wyżywienie wychowanków Internatu prosimy regulować przelewem bankowym na odpowiednie konta Zespołu Szkół Elektronicznych. Wpłaty gotówkowe w sekretariacie placówki nie są od września 2015 r. przyjmowane.

Należności należy regulować w nieprzekraczalnym terminie do dziesiątego dnia kalendarzowego danego miesiąca, przy czym za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego ZSE. Z tego też powodu prosimy wziąć pod uwagę terminy rozliczeń międzybankowych jak i fakt, że banki nie dokonują rozliczeń w dni wolne od pracy i dokonywać przelewów odpowiednio wcześniej.

Numer konta do przelewów za zakwaterowanie:

71 1020 4391 0000 6602 0144 9016

Numer konta do przelewów za wyżywienie:

76 1020 4391 0000 6402 0144 9024

Dane adresowe:

Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie
ul. Hetmańska 120
35-078 Rzeszów

W tytule przelewu prosimy podawać imię i nazwisko wychowanka, za którego regulowana jest opłata - ułatwi to znalezienie i wprowadzenie przelewu do systemu.