Samorząd Internatu

Zarząd Samorządu Internatu:

 1. Przewodniczący: Jakub Bajdak
 2. I Zastępca Przewodniczącego: Patryk Naróg
 3. Sekretarz: Michał Konefał
 4. Skarbnik: Mateusz Ziąber
 5. Członek Zarządu: Natalia Fortuna
 6. Członek Zarządu: Paweł Rozwałka

Opiekun Samorządu:

mgr Edyta Chorzępa

Koło honorowego dawcy krwi:

 1. Opiekun: mgr Piotr Woźny
 2. Przewodniczący: Szymon Tyczyński

Koło florystyczne:

 1. Opiekun: mgr Józefa Mazur
 2. Przewodniczący: Małgorzata Cieluba

Koło wolontariatu:

 1. Opiekun: mgr Dorota Rosicka-Szubart
 2. Przewodniczący: Karolina Delekta

Koło informatyczne:

 1. Opiekun: mgr inż. Grażyna Kuźniar
 2. Przewodniczący: Paweł Rozwałka

Sekcja kulturalno-oświatowa:

 1. Opiekun: mgr Alicja Grzebyk
 2. Przewodniczący: Małgorzata Cieluba

Sekcja nauki:

 1. Opiekun: mgr Bożena Woźny
 2. Przewodniczący: Arkadiusz Kowalski

Sekcja plastyczna:

 1. Opiekun: mgr Joanna Drupka
 2. Przewodniczący: Anna Sigda

Sekcja biblioteczna:

 1. Opiekun: mgr Katarzyna Chudzik
 2. Przewodniczący: Hubert Kobos

Sekcja sanitarno-higieniczna:

 1. Opiekun: mgr Marta Rusin
 2. Przewodniczący: Anita Ząbik

Sekcja turystyczna:

 1. Opiekun: mgr Krzysztof Holdenmajer
 2. Przewodniczący: Bartosz Szpiech

Sekcja sportowa:

 1. Opiekun: mgr Janusz Głowiak
 2. Przewodniczący: Michał Konefał