Pracownia internetowa

Cele sekcji:

 1. rozwijanie zainteresowań technologią informatyczną,
 2. uświadomienie, w jaki sposób komputer może być użytecznym narzędziem w pracy, nauce i zabawie,
 3. kształtowanie umiejętności posługiwania się komputerem i jego podstawowymi urządzeniami,
 4. kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów przy użyciu komputera, oraz korzystania z komputera przy uczeniu się innych przedmiotów.
 5. rozwijanie zdolności intelektualnych uczniów.

Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich chętnych mieszkańców Internatu, którzy pragną pogłębić wiedzę z TI oraz tych, którzy mają problemy w opanowaniu posługiwania się programami użytkowymi.

Przewidywane efekty:

Zakłada się osiągnięcie przez wychowanków kompetencji w zakresie:

 1. doboru właściwego narzędzia oraz dostosowanie środowiska programu do rozwiązania zadania,
 2. zdobywania umiejętności wykorzystania komputera i oprogramowania do tworzenia multimedialnych prezentacji tematycznych,
 3. umiejętności korzystania z Internetu, wyszukiwania potrzebnych informacji,
 4. opracowywania za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków, motywów,
 5. stosowania komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania różnych dziedzin,
 6. dostrzegania korzyści wynikających ze stosowania komputerów i technologii informacyjnej,
 7. dostrzegania korzyści i zagrożeń związanych z rozwojem zastosowań komputerów,
 8. wybierania, łączenia i celowego stosowania narzędzi informatycznych do rozwiązywania typowych praktycznych i szkolnych problemów ucznia.

Propozycją edukacyjną Sekcji będą zajęcia interaktywne powiązane z przedstawieniem filmów edukacyjnych „Plik i Folder - odkrywcy Internetu”. Obejmują one krótkie opisy przygód, a następnie ćwiczenia rozwijające i utrwalające zasady bezpiecznego korzystania z komputera oraz Internetu.

Celem projektu jest budowanie świadomości o zagrożeniach sieciowych wśród użytkowników Internetu. Prosta, atrakcyjna forma przekazu ma ułatwić wychowankom Internatu naukę bezpiecznych zachowań online.