Sekcja kulturalno-oświatowa

Cele:

  1. integracja grupowa i środowiskowa,
  2. kształtowanie umiejętności współpracy,
  3. uczenie prawidłowych postaw wśród młodzieży,
  4. zachęcanie do aktywnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego.

Zadanie:

Zapewnienie ciekawych form spędzania czasu wolnego.

Formy realizacji:

  1. Organizacja wycieczki po mieście Rzeszów,
  2. Organizacja wyjść do kina,
  3. Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć integracyjnych dla młodzieży internatu,
  4. Organizacja imprez o charakterze okolicznościowym (Andrzejki, Wigilia) oraz kulturalno‑rozrywkowe (konkursy, quizy),
  5. Organizacja spotkań tematycznych (profilaktycznych, dotyczących higieny, żywienia, problemów związanych z wiekiem dojrzewania).