Sekcja nauki

 1. Zadania sekcji nauki sprowadza się generalnie do problemu zapewnienia wychowankom pełnego powodzenia szkolnego.
 2. Sekcja nauki dokonuje też wraz z wychowawcami grup okresowej kontroli postępów w nauce wszystkich wychowanków, wyniki te są analizowanie i na ich podstawie określa się te osoby, którym należy pomóc w nauce.
 3. Pomoc realizowana jest przez indywidualne rozmowy i kojarzenie par samopomocowych.
 4. Stworzony też jest Zespół Społecznych Korepetytorów. Grupuje on wychowanków, którzy szczególnie dobrze radzą sobie z poszczególnych przedmiotów. Lista tych korepetytorów wywieszona jest w gablocie koło p. 113.
 5. Organizowane są przede wszystkim indywidualne korepetycje z j. niemieckiego i j. polskiego - prowadzone przez wychowawców internatu. Pomoc obejmuje bieżące przygotowanie do prac pisemnych (sprawdziany i kartkówki) oraz odpowiedzi ustnych, jak również pomoc w odrabianiu zadań domowych, poprawa ocen niedostatecznych.
 6. Pomoc obejmuje również wspólne przygotowanie do matury ustnej i pisemnej z j. polskiego oraz j. niemieckiego.
 7. Udostępnianie wychowankom materiałów do samodzielnej nauki.
 8. Sekcja nauki organizuje też konkurs na najlepszego ucznia w internacie. Wyniki będą ogłoszone na koniec I i II semestru.
 9. Pomoc w przygotowaniu się do konkursu przedmiotowego.
 10. Bieżące i systematyczne sprawdzanie zeszytu ćwiczeń z j. niemieckiego, w razie konieczności korekta prac.
 11. Zachęcanie wychowanków do podejmowania prac dodatkowych na ocenę celującą (np. prace projektowe semestralne).

Opiekunowie sekcji:

 • mgr Marta Rusin
 • mgr Magdalena Dusza