Sekcja plastyczna

Aby dodać informacje do tej strony, skorzystaj z panelu Internat.SMS.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 67 Podręcznika obsługi systemu Internat.SMS, w sekcji Zarządzanie podstronami kategorii i główną podstroną kategorii.