Sekcja sportowa

Sposoby realizacji:

  1. Organizowanie rozgrywek sportowych na terenie internatu oraz sali gimnastycznej;
  2. Organizowanie zajęć integracyjnych, spotkań z młodzieżą, ciekawymi i znanymi osobami kręgu kultury, sztuki;
  3. Udział wychowanków w rożnego rodzaju zawodach, konkursach sportowych, itp...

Cele:

  1. Zainicjowanie wśród młodych ludzi aktywnych form spędzania czasu wolnego;
  2. Rozwijanie języka emocji i społecznych kompetencji młodych ludzi;
  3. Wskazanie młodym ludziom drogi do świadomego i pełnego życia;
  4. Rozwijanie zainteresowań, talentów młodych ludzi poprzez udział w rożnych formach zajęć integracyjnych, gier zespołowych;
  5. Aktywizacja, kształtowanie wartościowych wzorców, aspiracji i nawyków u młodzieży;
  6. Uwrażliwienie młodzieży na kulturę, sztukę.