Pokoje mieszkalne

Nasi wychowankowie mieszkają w zadbanych pokojach trzyosobowych lub czteroosobowych. Powierzchnia pojedyńczego pokoju wynosi w przybliżeniu 20 m2, w których z powodzeniem mieszczą się łóżka, stoły oraz inne umeblowanie.

Przegląd pokoju 1 Przegląd pokoju 2
Węzeł grzewczy


Każdy pokój ma zapewnione w pełni regulowane ogrzewanie z wysokowydajnego centralnego węzła grzewczego placówki. Ze względu na solidne ściany, jak i nowe, szczelne okna, straty ciepła są zminimalizowane, co zapewnia wychowankom komfortową temperaturę nawet w najbardziej mroźnych zimach.

Zmodernizowane umeblowanie pokoi, sukcesywnie unowocześniane, spełnia - a niejednokrotnie nawet przewyższa - najnowsze standardy lokalowe obowiązujące w tego rodzaju placówkach zakwaterowania. Dzięki temu każdy wychowanek bez problemu zaaklimatyzuje się w naszym Internacie.

Meble pokojowe 1 Meble pokojowe 2 Meble pokojowe 3

Każdy pokój mieszkalny znajduje się w zasięgu ogólnointernackiej sieci bezprzewodowej dostępnej dla wychowanków. Każdy wychowanek w momencie zakwaterowania dostaje prawo do podłączenia do niej dowolnego własnego urządzenia obsługiwanego przez sieć, przy czym co do zasady wyłącznie jednego własnego urządzenia w danej chwili (zob. Jak przyłączyć się do Sieci Internackiej).

Należy zaznaczyć jednak, że Internat nie gwarantuje ciągłości i niezawodności działania Sieci, jest to wyłącznie jedno z oferowanych udogodnień.